Samodzielni

     
Ile wody zużywa przeciętny mieszkaniec Polski dziennie?
200-300l
500-600l
50-100l