Samodzielni

Regulamin korzystania z serwisu www.samodzielni.pl

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.samodzielni.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
   
 2. Administrator strony www.samodzielni.pl zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.
   
 3. Niektóre funkcjonalności Serwisu wymagają rejestracji. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do zarejestrowania się w serwisie przy użyciu prawdziwych danych. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz w skrajnych przypadkach do usunięcia konta Użytkownika. Zarejestrowanie się przez Użytkownika wymaga podania danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
   
 4. Administrator strony www.samodzielni.pl zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
   
 5. Użytkownik wyraża zgodę na publiczny dostęp do zamieszczanych przez niego wpisów w obrębach działów udostępniających taką funkcjonalność.
   
 6. Administrator www.samodzielni.pl może w dowolnym czasie usunąć wprowadzone w Serwisie zapisy Użytkownika jak również odmówić zamieszczenia w Serwisie dowolnych zapisów.
   
 7. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie jakichkolwiek zapisów, które: 
  a) zawierają treści sprzeczne z prawem,
  b) naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
  c) zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  d) naruszają prawa osób trzecich,
  e) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
   
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
   
 9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w Serwisie zapisów, treści i plików.
   
 10. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  a) są one zgodne z prawdą,
  b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez www.samodzielni.pl swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm..) Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze www.samodzielni.pl Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Fundacja Robinson Crusoe.
   
 11. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania kontaktując się bezpośrednio z Fundacją Robinson Crusoe na adres mailowy biuro@fundacjarobinson.org.pl
   
 12. Usunięcie przez www.samodzielni.pl na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
   
 13. Administrator www.samodzielni.pl zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.
   
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wpisy zamieszczanie w Serwisie.
   
 15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały graficzne zamieszczone przez siebie w serwisie. Zamieszczenie jest ich tożsame z oświadczeniem posiadania do nich praw autorskich oraz praw do wizerunku osób, które na nich występują.
   
 16. Administrator www.samodzielni.pl nie ponosi odpowiedzialności za zapisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników jak również za następstwa tychże zapisów.
   
 17. Administrator www.samodzielni.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub fragmentów zapisów Użytkownika w Serwisie w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie zapisów.
   
 18. Treści zapisów umieszczonych w Serwisie nie stanowią opinii oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Fundacji Robinson Crusoe
   
 19. Administrator www.samodzielni.pl nie gwarantuje ciągłości działania Serwisu.
   
 20. Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.
   
 21. Administrator www.samodzielni.pl gwarantuje pełną anonimowość przy wykorzystaniu przez Użytkownika funkcjonalności kontaktu z ekspertem. Zachowuje jednak prawo do zamieszczenia treści w Serwisie, bez podania żadnych danych autora/autorki.
   
 22. Informacje zamieszczone w Serwisie www.samodzielni.pl przez Administratora mają charakter poglądowy.
   
 23. Wszystkie konkursy ogłaszane na portalu będą posiadały oddzielny regulamin.
   
 24. Oddzielny regulamin mogą również posiadać poszczególne funkcjonalności wprowadzane przez Administratora do serwisu www.samodzielni.pl W takim wypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany i zobowiązany jest zapoznać się z nimi.
   
 25. Dane gromadzone przez Administratora podlegają zobowiązaniom zawartym w osobnym dokumencie Polityka prywatności.
   
 26. Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwila opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenia zmiany.