Samodzielni

W oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy usamodzielniającą się młodzieżą wypracowaliśmy autorskie metody i narzędzia wspierania samodzielności. W tej części serwisu prezentujemy przykładowe ćwiczenia i gry, które mogą być wykorzystane zarówno w pracy z grupą, jak i w kontakcie indywidualnym z osobami usamodzielniającymi się.

Po zalogowaniu uzyskają Państwo dostęp do szczegółowych opisów czterech przykładowych ćwiczeń (wraz z materiałami), a także możliwość wypełnienia Indeksu samodzielności. Indeks samodzielności to ankieta, która umożliwia osobie usamodzielniającej się określić poziom samodzielności na obecnym etapie życia. Dzięki możliwości wypełnienia Indeksu, będą mogli Państwo zobaczyć jak on wygląda i jakie pytania zawiera.

You may login with either your assigned username or your e-mail address.
The password field is case sensitive.