Samodzielni

Zawieszenie władzy rodzicielskiej Są rodzinny i nieletnich moż orzec zawieszenie włdzy rodzicielskiej w razie wystąienia tzw. „przemijająej przeszkody”, czyli np. kiedy rodzic wyjeżdża za granicę odbywa karę pozbawienia wolności, długotrwale przebywa w zakładzie leczniczym (w zwiąku z chorobą psychiczną leczeniem uzależnień. Zawieszenie zostaje uchylone, gdy ustanie przyczyna uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej.