Samodzielni

Zadania opiekunów zastępczych Opiekunowie zastępczy powinni otoczyć Cię codzienną opieką i wsparciem, pomagać Ci w codziennych obowiązkach i rozwiązywaniu problemów oraz doradzać w sprawach dla Ciebie ważnych. Powinni traktować Cię w taki sposób, aby było Ci dobrze w nowym środowisku, żebyś czuł/a się szanowany/a i ważny/a. Zadaniem opiekunów jest także zapewnienie Ci dostępu do opieki lekarskiej, opieka nad Tobą w razie choroby i złego samopoczucia, zapewnienie Ci możliwości kontynuowania nauki, pomoc w wyrównywania braków szkolnych i nadrabianiu zaległości. Jednocześnie opiekunowie powinni umożliwić Ci rozwijanie Twoich uzdolnień i zainteresowań, poświęcać Ci możliwie najwięcej czasu i zadbać, abyś czuł/a się u nich bezpiecznie. Muszą także szanować Twoją prywatność, religię i potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Powinni też umożliwiać Ci kontakt z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, chyba że sąd ograniczy Twoim rodzicom możliwość kontaktów z Tobą.