Samodzielni

Brak bicia serca  Po wykonaniu 4 oddechów metodą usta - usta należy sprawdzić, czy serce ofiary bije. W razie braku reakcji musisz zacząć wykonywać masaż serca. Czynność tę wykonuje się zawsze w ułożeniu na plecach, na twardym podłożu, kładąc ręce na środku klatki piersiowej. Uciskaj ją 30 razy rytmicznie i mocno, na głębokość około 5cm, trzymając ręce i palce wyprostowane. Zwalniając ucisk, nie odrywaj ich od klatki piersiowej i nie zmieniaj położenia. Po każdych 30 uciśnięciach zrób dwa wdechy metodą usta – usta i sprawdź czy poszkodowany zaczął samodzielnie oddychać. Jeśli nie, wykonuj taki masaż na przemian z oddechami aż do czasu przybycia karetki na miejsce. Zapamiętaj te cyfry 30 na 2! W trakcie udzielania pierwszej wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej naprzemiennie z 2 oddechami.