Samodzielni

KONWENCJA A OPIEKA ZASTĘPCZA W 2009 r., w dwudziestą rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Wytyczne dotyczące sposobu organizowania pieczy zastępczej nad dziećmi. Wytyczne te mają pomóc państwom, które ratyfikowały Konwencję w jak najlepszym zorganizowaniu i zaplanowaniu opieki zastępczej, tak aby dziecko i jego dobro zawsze były na pierwszym miejscu.