Samodzielni

Dochodzenie swoich praw w postępowaniu administracyjnym W Twoim codziennym funkcjonowaniu wiele zależy od różnych decyzji administracyjnych, np. od tego, czy pomoc społeczna przyzna Ci świadczenia, a gmina zapewni mieszkanie. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem na Twoją niekorzyść, masz prawo odwołać się od decyzji zgodnie z zawartym w niej pouczeniem. W przypadku decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządowe (gmina, powiat, samorząd województwa) możesz złożyć zażalenie, zażądać wznowienia lub stwierdzenia unieważnienia postępowania oraz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeśli np. uzyskasz odmowną decyzję administracyjną wydaną przez powiatowe centrum pomocy rodzinie w sprawie przyznania Ci pomocy na usamodzielnienie, możesz w terminie wskazanym w pouczeniu (7 dni od dnia doręczenia decyzji liczone od dnia następnego) odwołać się do kolegium odwoławczego.