Samodzielni

Alimenty (wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym) Każdy, kto pozostaje w niedostatku, może wnieść pozew o alimenty od osób zobowiązanych do alimentacji. Osoby zobowiązane do alimentacji to krewni w linii prostej, czyli dziadkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo. Np. gdybyś chciał/a wystąpić do sądu z pozwem o alimenty, to w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny ciąży na Twoich rodzicach, nawet gdy byli oni pozbawieni wobec Ciebie władzy rodzicielskiej. W następnej kolejności sąd sprawdza, czy możliwe jest zasądzenie alimentów na Ciebie od Twoich dziadków ze strony mamy/taty lub Twojego dorosłego i samodzielnego finansowo rodzeństwa.  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, kontynuujesz naukę, nie jesteś w stanie samodzielnie się utrzymać i nie posiadasz własnego majątku, powinieneś/powinnaś wystąpić z pozwem o ustalenie alimentów od Twoich rodziców do wydziału rodzinnego i nieletnich w sądzie rejonowym w miejscu, gdzie mieszkasz. Jeśli kiedykolwiek wcześniej zostały już ustalone alimenty na Ciebie od rodzica/ów, możesz wnieść pozew o podwyższenie alimentów.  W pozwie o alimenty musisz:  - podać dane sądu, do którego kierujesz pozew; - podać swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres do korespondencji); - podać dane osób zobowiązanych do łożenia na Twoje utrzymanie; - wskazać, że występujesz o nałożenie na osoby zobowiązane obowiązku alimentacyjnego w określonej przez Ciebie wysokości (należy podać konkretną kwotę); - prosić sąd o zabezpieczenie Twego roszczenia, czyli ustalenie alimentów "tymczasowych". Pamiętaj, że należy wskazać konkretną kwotę "tymczasowych" alimentów, o jaką występujesz.