Samodzielni

pierwsze monety z metalu zostały prawdopodobnie wynalezione w Chinach przed rokiem 900 p.n.e.?