Samodzielni

masz pierwszeństwo w kolejce do mieszkania komunalnego (i socjalnego)?