Samodzielni

bank pobiera podatek od Twoich zysków?Jeżli uzyskasz odsetki, bank odliczy od nich podatek i przekaże Państwu?