Samodzielni

więcej kupujemy jedzenia gdy na zakupy chodzimy głodni?