Samodzielni

przez trzy lata od opuszczenia przez Ciebie placówki możesz również korzystać z pomocy specjalistów tam zatrudnionych?