Samodzielni

Wstęp

W ciągu 10 lat działalności wypracowaliśmy autorskie metody pracy z usamodzielniającą się młodzieżą z instytucji pieczy zastępczej. Chcemy dzielić się tą wiedzą, a zarazem stwarzać okazje do uczenia się od siebie nawzajem. Poniżej przedstawiamy szkolenia i gry symulacyjne dotyczące wspierania młodzieży w usamodzielnieniu, które możemy zrealizować dla Państwa.

Warsztat "Usamodzielnienie: teoria i praktyka”

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób pracujących z usamodzielniającą się młodzieżą z instytucji pieczy zastępczej, opracowaliśmy program szkolenia poświęcony teorii i praktyce usamodzielnienia. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych konsultantów i konsultantki Fundacji. Długość szkolenia oraz jego program są każdorazowo dopasowywane potrzeb uczestniczek i uczestników. Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenia m. in. w Warszawie, Wrocławiu, Tarnowie, Szczecinie, Opolu i Turawie.

Główne cele szkolenia to:

 • Zwiększenie kompetencji w pracy z osobą usamodzielniającą się
 • Podniesienie wiedzy na temat usamodzielniania się młodzieży z placówek pieczy zastępczej
 • Poznanie i przećwiczenie nowych metod pracy z osobą usamodzielniająca się


Zagadnienia, które może obejmować szkolenie:

 • Metody diagnozy potrzeb i potencjału osoby usamodzielniającej się
 • Budowanie motywacji do zmiany, praca na celach i inne techniki wspierające pracę nad usamodzielnieniem
 • Praktyczne narzędzia w pracy z osobą usamodzielniającą się
 • Studia przypadków – analiza trudnych sytuacji w procesie usamodzielniania (praca nad realnymi przypadkami)
 • Opiekun usamodzielnienia - rola i obowiązki
 • Osoba wspierająca usamodzielnienie – granice zaangażowania, szanse i ryzyko, możliwe formy wsparcia
 • Indywidualny Program Usamodzielnienia
 • Formy pomocy przysługujące osobie usamodzielniającej się
 • Pozapaństwowe formy pomocy i wsparcia dla osób usamodzielniających się
 • Obowiązki osoby usamodzielniającej się
 • Dobre praktyki w usamodzielnieniu

 

List referencyjny

Przykładowe metody i narzędzia stosowane przez Fundację znajdziesz tutaj


Jeśli jesteś zainteresowany/a organizacją szkolenia, prosimy o kontakt: m.kepka@fundacjarobinson.org.pl, tel. 691 250 060

Warsztat "Ekonomia Robinsona"

Warsztat "Ekonomia Robinsona" jest odpowiedzią na jedną z najbardziej palących potrzeb usamodzielniającej się młodzieży: rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem pieniędzmi.
Podczas jedno- lub dwudniowego warsztatu pokazujemy jak za pomocą  atrakcyjnych ćwiczeń uczyć wychowanków i wychowanki kluczowych umiejętności związanych z zarządzaniem swoimi finansami (planowanie domowych wydatków, oszczędzanie, zakładanie rachunku bankowego) i przekazywać podstawową wiedzę w tym zakresie (formy zatrudnienia, prawa konsumenta). Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma komplet scenariuszy do pracy z młodzieżą oraz egzemplarz przewodnika „Ekonomia Robinsona”. Warsztat, razem z przewodnikiem „Ekonomia Robinsona” oraz grami „Robinson na plusie” i „Robinson na swoim” pokazuje, że nauka tych kluczowych dla samodzielnego życia umiejętności nie musi być ani nudna, ani stresująca.
Warsztat „Ekonomia Robinsona” oraz gry „Robinson na plusie” i „Robinson na swoim” możemy zorganizować także bezpośrednio dla młodzieży.

Jeśli jesteś zainteresowany/a organizacją szkolenia, prosimy o kontakt: m.kepka@fundacjarobinson.org.pl, tel. 691 250 060
 

Przykładowe ćwiczenia z warsztatu „Ekonomia Robinsona” znajdziesz tutaj [link do bąbla Metody i narzędzia]
 

Program "Ekonomia Robinsona" został sfinansowany z grantu banku HSBC w ramach programu Future First.

Gra "Robinson na plusie"

Gra symulacyjna „Robinson na plusie" powstała we współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych. Umożliwia poznanie i przećwiczenie najważniejszych mechanizmów związanych z zarządzaniem finansami oraz pokazuje, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój.
   
W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują decyzje mające wpływ na ich sytuację finansową w długiej perspektywie: wybierają formę zatrudnienia, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, inwestuję oraz grają na giełdzie. Ponoszą także koszty utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne przyjemności, gromadząc w ten sposób „punkty satysfakcji". Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom zadowolenia z życia.


 

Gra "Robinson na plusie" jest rozgrywana w miastach w całej Polsce we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Do uczestnictwa w grze zapraszamy usamodzielniającą się młodzież, która na co dzień nie uczestniczy w Wehikule Usamodzielnienia.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem rozgrywki gry "Robinson na plusie" prosimy o kontakt: m.kepka@fundacjarobinson.org.pl, tel. 691 250 060

Program "Ekonomia Robinsona" został  sfinansowany jest z grantu banku HSBC w ramach programu Future First.

Gra "Robinson na swoim"

Gra symulacyjna „Robinson na swoim” jest symulacją prowadzenia własnej firmy. Gra jest przeznaczona dla grupy minimum 15 osób, rozgrywka trwa 5 dni i odbywa się podczas wyjazdu. Gracze są, jak w realnym życiu, zarówno konsumentami jak i pracownikami zatrudnionym w firmach wytwarzających dobra i usługi. Walutą są „Robiny”, za które każdy gracz kupić realne towary (np. kawa, tost, sałatka owocowa) jak i usługi (na przykład układania fryzury, malowanie paznokci).

Każda firma posiada mentora, który wspiera ją w działaniach. Oczywiście musi również prowadzić księgowość, płacić podatki, rozliczać się z bankiem (jeśli zdecyduje się na pożyczkę) – wszystko jak w prawdziwym życiu! Ważnym aspektem gry jest doświadczenie realnych mechanizmów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i współpracą w zespole. Na koniec gry organizujemy galę, na której gracze opowiadają o strategiach, jakie przyjęli w zarządzaniu firmą, a firma, która najlepiej prowadziła swój biznes otrzymuje nagrodę.

Tutaj mogą Państwo obejrzeć film nakręcony przez uczestników gry „Robinson na swoim”, który pokazuje perypetie jednej z firm.

Wszystkich zainteresowanych rozegraniem Gry "Robinson na swoim" prosimy o kontakt: m.kepka@fundacjarobinson.org.pl, tel. 691 250 060

Gra "Wulkan"

Gra strategiczna „Wulkan" została opracowana we współpracy z Pracownią Gier Szkoleniowych. Gra pozwala uczestnikom zrozumieć mechanizm wykluczenia społecznego oraz jego konsekwencje. Uczestnicy i uczestniczki gry wcielają się w role osób należących do różnych grup interesów. Kiedy w ich otoczeniu pojawia się nowa grupa, muszą podjąć decyzję, co robić...
Grę „Wulkan" rozgrywamy w społecznościach lokalnych, na których terenie powstają nowe Wehikuły Usamodzielnienia. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli urzędów, samorządu, organizacji pomocowych i biznesu. W ten sposób pokazujemy, że odpowiedzialność za usamodzielniającą się młodzież zagrożoną wykluczeniem spoczywa na nas wszystkich i każdy może podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie mechanizmowi wykluczenia.