Samodzielni

Czy wiesz, że...

z prawnego punktu widzenia pracownik zatrudniony na czarno nie ma żadnych praw?

Quiz

Czy wiesz, w jakiej sytuacji możesz przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego?