Samodzielni

Czy wiesz, że...

choroby weneryczne mogą być groźne dla Twojego życia?

Quiz

Czy wiesz, czy usamodzielniający się wychowankowie placówek opieki zastępczej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne?