Samodzielni

Czy wiesz, że...

bank pobiera podatek od Twoich zysków?Jeżli uzyskasz odsetki, bank odliczy od nich podatek i przekaże Państwu?

Quiz

Czy wiesz, jak się dobrze zaprezentować podczas rozmowy rekrutacyjnej czy egzaminu?