Samodzielni

Czy wiesz, że...

przy niektórych domach dziecka istnieją mieszkania chronione?

Quiz

Czy wiesz, czy usamodzielniający się wychowankowie placówek opieki zastępczej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne?