Samodzielni

aby podjąć pracę, potrzebujesz aktualnego świadectwa lekarskiego, potwierdzającego, że obowiązki, które masz wykonywać, nie zagrażają Twojemu zdrowiu?