Samodzielni

     
Który z poniższych krajów jest największy?
USA
Kanada
Rosja