Samodzielni

Czy wiesz, że...

pracę przed 16 rokiem życia możesz podjąć za zgodą opiekuna prawnego?

Quiz

Czy wiesz, co to jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy?