Samodzielni

Czy wiesz, że...

zbyt długie i zbyt częste korzystanie z komputera i Internetu może prowadzić do uzależnienia?

Quiz

Czy wiesz, w jakiej sytuacji możesz przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego?