Samodzielni

     
Czy masz znajomych w więcej niż jednym środowisku (szkoła, dzielnica, klub sportowy, inne?)