Samodzielni

     
Ile wody zużywa przeciętny mieszkaniec Polski dziennie?
50-100l
500-600l
200-300l