Samodzielni

obowiązek szkolny możesz również realizować w Ochotniczym Hufcu Pracy?