Samodzielni

pracę przed 16 rokiem życia możesz podjąć za zgodą opiekuna prawnego?