Samodzielni

Czy wiesz, że...

możesz się wymienić rzeczami z innymi na Giełdzie Wymiany?

Quiz

Czy wiesz, czy usamodzielniający się wychowankowie placówek opieki zastępczej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne?