Samodzielni

Postępowanie spadkowe (wydział cywilny sądu rejonowego) Jeśli jesteś już pełnoletni/a i okaże się, że ktoś z Twoich bliskich, np. rodzic lub dziadek, zmarł i pozostawił po sobie majątek lub jego część, powinieneś/powinnaś wystąpić do wydziału cywilnego sądu rejonowego, gdzie ostatnio zamieszkiwał zmarły z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po tej osobie. Możesz też wziąć udział w takiej sprawie, jeśli wniosek złożył inny spadkobierca. Orzeczenie sądu w sprawie spadku jest niezbędne, np. do załatwienia spraw związanych z mieszkaniem spółdzielczym lub własnościowym po osobie zmarłej. Prawo spółdzielcze mówi o tym, że w ciągu 12 miesięcy od śmierci członka spółdzielni mieszkaniowej należy wskazać osobę, która będzie uprawniona do ubiegania się o przyjęcie jej na członka danej spółdzielni.  Pamiętaj! Dochodząc przed sądem swoich praw do mieszkania, będziesz musiał/a ponieść związane z tym koszty sądowe, np. zapłacić opłatę sądową (dla sprawy dotyczącej spadku taka opłata wynosi 50 zł) czy opłacić koszty powołanego przez Ciebie biegłego. Jeśli "przegrałeś/aś" sprawę musisz liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów działania Twojego przeciwnika w sprawie.