Samodzielni

Obowiązek podatkowy dla osób fizycznych (PIT) Jeśli pracujesz i zarabiasz pieniądze na terytorium Polski, to masz obowiązek odprowadzania podatku.  Podatek to określona część dochodu, jaki uzyskujesz. Twój podatek, razem z podatkami innych osób, trafia do budżetu państwa. Budżet to pula pieniędzy przekazana przez wszystkich obywateli i obywatelki, która jest przeznaczana na pokrycie kosztów funkcjonowania państwa. Z budżetu opłacane są m.in. funkcjonowanie szkół, szpitali i sądów, budowa dróg czy działanie instytucji publicznych (np. domów dziecka i Ośrodków Pomocy Społecznej). Jeśli pracujesz „na czarno” i nie płacisz podatku, nie dokładasz się do budżetu, czyli wspólnej „kasy”. Przez to jest mniej pieniędzy na sfinansowanie instytucji i działań, z których wszyscy korzystamy.