Samodzielni

Dowód osobisty Aby korzystać z wolności i praw, które gwarantuje Ci konstytucja, musisz posiadać dokument tożsamości, czyli dowód osobisty. Po skończeniu 18 roku życia masz obowiązek posiadać dowód osobisty, który umożliwia zidentyfikowanie Cię na podstawie numeru PESEL. Jak uzyskać dowód? Krok 1. Składasz odpowiedni formularz, czyli Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Formularz możesz pobrać w urzędzie gminy lub dzielnicy w wydziale spraw obywatelskich albo pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: www.msw.gov.pl. Wypełniony wniosek musisz złożyć osobiście do urzędu gminy, na terenie której jesteś na stałe zameldowany/a. Jeśli nie masz meldunku stałego, zgłoś się do gminy, gdzie byłeś/aś po raz ostatni zameldowany/a na pobyt stały. Jeśli masz trudność z ustaleniem właściwego urzędu gminy, zgłoś się do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście - tam powinny zgłaszać się osoby z całej Polski, które mają taką trudność; Krok 2. Do wniosku dołączasz: 	-  dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (pamiętaj, aby powiedzieć w zakładzie fotograficznym, że muszą to być zdjęcia do dowodu osobistego); 	- odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli nie zawarłeś/aś małżeństwa). Jeśli nie masz aktu urodzenia, to możesz go otrzymać w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla Twojego miejsca urodzenia. Np. jeśli urodziłeś/aś się w szpitalu położniczym na terenie dzielnicy Warszawa-Wola, to swój akt urodzenia uzyskasz w Urzędzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Warszawa-Wola; 	- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli zawarłeś/aś związek małżeński). Krok 3. Po odbiór dowodu osobistego musisz zgłosić się osobiście. Dowód wydawany jest bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.