Samodzielni

DOCHODZENIE SWOICH PRAW W przypadku gdy dwie strony sporu (konfliktu) nie są w stanie dojść do porozumienia lub gdy wynika to z przepisów prawa (np. w sprawie o rozwód lub zaprzeczenie ojcostwa, w której nie jest możliwe zawarcie ugody), konieczny jest udział sądu. W zależności od dziedziny i wartości sporu (np. spór między pracownikiem a pracodawcą, spór między bankiem, który udzielił Ci kredytu a Tobą, gdy nie spłacasz rat kredytu, spór między rodzicami dotyczący sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem), właściwy będzie odpowiedni wydział sądu rejonowego lub okręgowego. Sądy rejonowe i okręgowe zwykle posiadają wydziały:  - cywilny, - karny, - rodzinny i nieletnich, - pracy i ubezpieczeń społecznych, - ksiąg wieczystych.   Najczęściej po uzyskaniu pełnoletności przez wychowanków pieczy zastępczej zachodzi konieczność uregulowania w sądzie spraw związanych z alimentami wobec nich lub dotyczących ich majątku osobistego.