Samodzielni

wysokość pomocy finansowej zależy od czasu, który przebywałeś w placówce opieki zastępczej?