Samodzielni

Ośrodek Pomocy Społecznej ma za zadanie pomóc zapewnić Ci odpowiednie warunki mieszkaniowe?