Samodzielni

     
Czy wiesz, czy usamodzielniający się wychowankowie placówek opieki zastępczej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne?