Samodzielni

     
Czy potrafisz wymienić najpotrzebniejsze sprzęty w mieszkaniu?