Samodzielni

     
Moje potrzeby są równie ważne co potrzeby innych.