Samodzielni

     
Wiem, jak się najlepiej regeneruję i dbam o to, żeby robić to regularnie.