Samodzielni

     
Mam prawo czegoś nie umieć i nie wiedzieć. W takich sytuacjach proszę o pomoc innych.