Samodzielni

     
Czy wiesz, w jakiej sytuacji możesz przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego?