Samodzielni

     
Czy możesz mieć odrębne konto w kilku bankach jednocześnie?