Samodzielni

     
Czy oszczędzasz regularnie, to znaczy odkładasz przynajmniej raz w miesiącu stałą część swoich dochodów?