Samodzielni

     
Czy do założenia konta bankowego starczy dowód osobisty?