Samodzielni

     
Czy Twoje konto w banku możesz podzielić na mniejsze konta (tak zwane subkonta), tak żeby wygodniej Ci było gospodarować pieniędzmi?