Samodzielni

     
Czy potrafisz utrzymać kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą?