Samodzielni

również jako wolontariusz/ka masz prawo do ubezpieczenia i podpisania umowy precyzującej Twoje prawa i obowiązki?