Samodzielni

błyskawice uderzają w ziemię 100 razy co sekundę?