Samodzielni

alfabet łaciński składa się z 26 liter, a pismo chińskie z ponad 50 tysięcy znaków?