Samodzielni

wniosek o mieszkanie składasz w miejscu swojego stałego zameldowania?