Samodzielni

pierwszy bank utworzono w 1156 r. w Wenecji?