Samodzielni

zwykle wypłata z bankomatu innego banku niż Twój dużo kosztuje?