Samodzielni

ściąganie filmów i muzyki z Internetu (tzw. piractwo) to rodzaj kradzieży, czyli przestępstwo?