Samodzielni

Czy wiesz, że...

pracę przed 16 rokiem życia możesz podjąć za zgodą opiekuna prawnego?

Quiz

Wiem, jak się najlepiej regeneruję i dbam o to, żeby robić to regularnie.