Samodzielni

Czy wiesz, że...

przy niektórych domach dziecka istnieją mieszkania chronione?

Quiz

Czy potrafisz napisać na komputerze i wydrukować dokument tekstowy?