Samodzielni

Czy wiesz, że...

jakie są twoje wyniki krwi?

Quiz

Czy wiesz, w jakiej sytuacji możesz przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego?