Samodzielni

Czy wiesz, że...

przy niektórych domach dziecka istnieją mieszkania chronione?

Quiz

Czy wiesz, ile razy bez konsekwencji możesz zrezygnować z proponowanego Ci mieszkania?