Samodzielni

Czy wiesz, że...

w niektórych sklepach możesz zapłacić rachunki za prąd w kasie sklepu?

Quiz

Czy wiesz, czy usamodzielniający się wychowankowie placówek opieki zastępczej mają pierwszeństwo w ubieganiu się o mieszkanie komunalne?